Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ''Αγροτική άδεια''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

   Σχετικά με την αγροτική άδεια στρατευόμενου, ο ίδιος ή οι γονείς του (με εξουσιοδότηση), θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας / Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση απο τη Δ/νση Πρ/μού, Οργ., Πλ/κής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας προσκομίζοντας συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή