Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ: ''Αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών του προϊόντος με την καταχωρημένη ονομασία ''ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ'' ΠΓΕ''

   Κατά της άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/09/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Παρατείνεται έως 2 Ιουλίου 2019 η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο υπόμετρο 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με το υπ' αριθ. πρωτ. 4511/24.06.2019 έγγραφο αποφάσισε την 5η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 592/23.01.2019 Απόφασης ''1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπόμετρο 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμετελλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή