Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Τροποποίηση της υπ' αριθ. 3005/107013/31.07.2018 Υπουργικής Απόφασης ''Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

Το ΥΠΑΑΤ με την υπ΄αριθ.  67/4037/ΦΕΚ Β΄89/24.01.2019  Απόφασή του, ανακοίνωσε την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 3005/107013/31.07.2018 Υπουργικής Απόφασης ''Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2023 (ΦΕΚ΄3250)

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Σχέδιο Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 1023/15830/25.01.2019 έγγραφο ενημερώνει σχετικά με την Αποστολή Σχεδίου Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την υπ' αριθ. πρωτ. 160/09.01.2019 απόφαση (ΦΕΚ 18/Β/2019) ανακοίνωσε τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής  του Υπομέτρου 6.3 ''Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων'' του ΠΑΑ 2014-2020.

 

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή